Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone

Jak się wykonuje świadectwo energetyczne

Jednym z ważniejszych dokumentów, które posiadać muszą właściciele wielu domów i mieszkań, jest Certyfikat energetyczny. Dokument ten ma za zadanie przede wszystkim poświadczać, jak dużo jest potrzebne do jego codziennej eksploatacji i ogrzewania. A to bardzo się może różnić w zależności od rozmiaru obiektu, jego wyposażenia i stanu technicznego.

Zrobienie takiego certyfikatu chociażby umożliwi kupującym czy wynajmującym ustalić, na jakie koszty muszą się nastawić i jakich inwestycji będą potrzebować. Samo świadectwo może być wykonane wyłącznie przez upoważnioną osobę, posiadającą konieczne doświadczenie i umiejętności. Jeśli będzie chodziło o koszty, to wcale one nie są jakoś bardzo wysokie. Za niewielkie mieszkanie w zupełności powinna wystarczyć suma mniej więcej trzystu, w przypadku dużych budynków wzrośnie ona kilka razy.

Nasze przepisy określają dokładnie, jakie informacje powinny zawierać wykonane w prawidłowy sposób Świadectwa energetyczne. W dokumentach tych znaleźć się więc musi frontowe zdjęcie budynku, dokładny plan ze wymiarowanymi pomieszczeniami, oraz informacja o budowie stropów i ścian. Trzeba też uwzględnić sposób ogrzewania wnętrza, jak też podgrzewanie ciepłej wody. Ważnym elementem będą wyliczenia zrobione przez osobę przygotowującą certyfikat, do których bierze się uzyskane informacje. Taki certyfikat po wykonaniu jest ważny przez dziesięć lat, lecz jeżeli w międzyczasie wykona się jakieś modyfikacje, to zrobić go będzie trzeba jeszcze raz.

+Tekst Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY