Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone

Jakie są popularne formy wyceniania firm i przedsiębiorstw

Transakcje kupna i sprzedaży najróżniejszych firm są dość często spotykane, dziś to jest powszechnie stosowana praktyka w wielu biznesowych branżach. Jeśli dwie strony są na to zdecydowane, to pozostaje kwestia ustalenia na odpowiednim poziomie ceny. W takim przypadku bardzo często wykonywana jest profesjonalna wycena przedsiębiorstwa, stanowiąca punkt wyjścia do ewentualnych negocjacji i rozmów. Na taką wycenę wpływ ma wiele różnych czynników, i im firma będzie miała większą wielkość, tym ciężej zapewne będzie ustalić jej końcową wartość. Aktualnie dostępnych jest kilka odmian tego typu wycen, które znacznie się różnią od siebie podejściem, a co za tym idzie również i końcowym wynikiem.

Z tego też powodu w każdym przypadku należy dobrać odpowiedni rodzaj wyceny do konkretnego przypadku, aby była ona w miarę możliwości dokładna. Przez wielu specjalistów uznawana za najłatwiejszą będzie metoda majątkowa, opierająca się oszacowaniu wartości pasywów i aktywów, i odjęciu ich od siebie. Takie założenie jest słuszne w przypadkach, kiedy rzeczywiście majątek stały czy ruchomy ma największy wpływ na końcową wartość firmy. Ale jeśli zaczną się pojawiać kwestie patentów, znaków towarowych, czy też innych niematerialnych wartości, to można otrzymać mocno odbiegający od stanu faktycznego rezultat.

Dlatego też w wielu przypadkach biuro aktuarialne sięgnie po inne rozwiązanie, które być może da bardziej urealnioną sumę. Następną z chętnie używanych rodzajów wyceny jest metoda wykorzystująca dochody. Z kolei ona oparta jest na ocenie finansowych przepływów, które dają obraz tego, jak dany biznes jest rentowny i jak dużo można na nim zarobić. Obecnie jest ona często stosowana, szczególnie w przypadku większych firm, gdyż według wielu specjalistów daje najbardziej wiarogodne dane. W ramach wyceny dochodowej stosowanych jest również kilka podstaw wycen, tu też wybiera się najlepsze w danej sytuacji wyjście. A w niektórych przypadkach najlepiej się sprawdzi wycena porównawcza. Polega ona na tym, że wartość wycenianej firmy szacowana jest w oparciu o wartość innych firm, funkcjonujących w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

🧾 ARTYKUŁ SPONSOROWANY